Urval och personbedömning


Att anställa och introducera en ny chef och ledare är tidskrävande och kostsamt. Om den nyanställde ledaren inte visar sig svara upp mot ställda förväntningar kan det medföra kostnader långt större än de faktiska anställningskostnaderna.

Det är lätt att fatta tycke för en person under en rekryteringsintervju, men hur vet man att man har funnit den lämpligaste kandidaten?

Personlighetsdrag och egenskaper påverkar en persons förmåga att prestera i en specifik roll.
Det finns forskningsstöd för att ett antal personlighetsdrag och egenskaper har samband med framgång i ledarroller; de viktigaste av dessa är generell begåvning, personlig mognad, målinriktning och förmåga att hantera stress. 

En personbedömning innebär att kandidaten genomgår psykologiska test och en djupintervju där egenskaper som är viktiga för den specifika rollen kan beskrivas och ge värdefull information om kandidatens möjlighet att leva upp till verksamhetens förväntningar på rollen. En djupintervju i samband med test kan även ge kandidaten möjlighet att reflektera över sina styrkor, svagheter och utvecklingsområden. Urvalsprocessens utrymme för självreflektion hos kandidaten och återkoppling från psykolog kan även öka kandidatens förutsättningar att motsvara krav och förväntningar i en tänkt roll.

Vi erbjuder urval med personbedömning och second opinion vid såväl extern som intern rekrytering.