Tjänster

Som organisationspsykologer erbjuder vi tjänster relaterade till ledarskap och medarbetarskap inom små och stora organisationer - i grupp eller individuellt.

Tillsammans med uppdragsgivaren arbetar vi fram en gemensam målbild för en insats utifrån:
- analys av aktuell situation,
- behov av förändring
- riskbedömning
- bedömning av förutsättningar för genomförande av åtgärder/insatser

Ledord i arbetsprocessen utgår från begrepp som “nytta”, “funktion” och “beprövad erfarenhet” - genom en noggrann analys av situation, kontext och behov kan vi möjliggöra att insatsen/åtgärden ger den varaktiga nytta och fyller den funktion som uppdragsgivaren och verksamheten efterfrågar.