​Spangenberg Konsultation

Man kan inte förändra verksamheter utan att förändra människor!

Spangenberg Konsultation har lång erfarenhet av förändringsarbete inom privat och offentlig verksamhet – vi hjälper organisationer att utveckla ledarskap och medarbetarskap för en hållbar förändring och en god arbetsmiljö.

Vi erbjuder även psykologisk konsultation till privatpersoner

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!