Lotta Wiberg Spangenberg

Lotta har arbetat 16 år som chef med olika uppdrag inom Stockholms läns landsting – alltid med fokus på förändrings- och utvecklingsarbete. Hon har stor erfarenhet av att starta nya vårdverksamheter – såväl kliniska som forskningsbaserade – och att arbeta med samverkans- och konfliktfrågor i ett landstingsövergripande perspektiv.

Under åren som verksamhetschef inom BUP har hon haft ett stort engagemang kring att skapa förutsättningar för chefs- och ledarskapsutveckling och därmed möjliggöra ett kvalitativt förändringsarbete inom såväl ledningsgrupper som inom team och arbetsgrupper. Hon drivs av att stödja chefer att både utveckla och vila i sin kompetens, klokskap och kreativitet.

Lotta har i sin chefsroll beskrivits som å ena sidan analytisk, strukturerad och drivande, å andra sidan lyhörd, lösningsfokuserad och varm. Lottas utgångspunkt i konsultrollen är att förmedla pragmatism – tillsammans kan vi göra nytt(a)! Varje uppdrag måste utgå från en gedigen analys av verksamhetens och individens specifika behov och sammanhang.

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!