Tjänster

Som organisationspsykologer erbjuder vi tjänster relaterade till ledarskap och medarbetarskap inom små och stora organisationer – i grupp eller individuellt.

Tillsammans med uppdragsgivaren arbetar vi fram en gemensam målbild för en insats utifrån:

  • analys av aktuell situation,
  • behov av förändring
  • riskbedömning
  • bedömning av förutsättningar för genomförande av åtgärder/insatser

Ledord i arbetsprocessen utgår från begrepp som “nytta”, “funktion” och “beprövad erfarenhet” – genom en noggrann analys av situation, kontext och behov kan vi möjliggöra att insatsen/åtgärden ger den varaktiga nytta och fyller den funktion som uppdragsgivaren och verksamheten efterfrågar.

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!